Ultra-Light Bergschirm

Technische Daten

AQUILA 58 68 81 96
Fläche projiziert 18.21 m² 19.70 m² 21.30 m² 23.12 m²
Fläche ausgelegt 21.37 m² 23,12m² 25m² 27,13m²
Spannweite projiziert 8.32 m 8.65 m 9.00 m 9.37 m
Spannweite ausgelegt 9.78 m 10,17m 10,58m 11,02m
Maximale Flügeltiefe 2.75 m 2,86m 2,97m 3,09m
Streckung projiziert 3.8 3.8 3.8 3.8
Streckung ausgelegt 4.47 4,47 4,47 4,47
Zellenanzahl 42 42 42 42
Gewicht 3.3 kg 3,5kg 3,7kg 3,9kg
Min./Max. Startgewicht 58-72 kg 68-85kg 81-100kg 96-118kg
Min./Max. Geschwindigkeit 22-37 km/h 22-37 km/h 22-37 km/h 22-37 km/h
Max. Geschw. mit speed system 45 km/h 45km/h 45km/h 45km/h
Zulassung
zugelassen bei Air Turquoise
- AFNOR
STANDARD
AFNOR
STANDARD
AFNOR
STANDARD