Basic Intermediate

Technische Daten

CUGA 2 45 55 70 85 100
Fläche projiziert 18,1m² 19,5m² 21,1m² 22,8m² 24,6m²
Fläche ausgelegt 20,7m² 22,3m² 24,1m² 26,0m² 28,1m²
Spannweite projiziert 8,0m 8,3m 8,7m 9,0m 9,3m
Spannweite ausgelegt 10,0m 10,4m 10,8m 11,2m 11,7m
Streckung projiziert 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Streckung ausgelegt 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
Zellenanzahl 34/4 34/4 34/4 34/4 34/4
Gewicht 4,2kg 4,5kg 4,7kg 5,0kg 5,3kg
Min./Max. Startgewicht 45-70 kg 55-75kg 70-90kg 85-105 kg 100-130kg
Min./Max. Geschwindigkeit 21-35km/h 22-36km/h 22-36km/h 23-37km/h 23-37km/h
Max. Geschw. mit speed system 45 km/h 46km/h 46km/h 47km/h 47km/h
Zulassung
zugelassen bei Air Turquoise
EN / LTF - B EN / LTF - A EN / LTF - A EN / LTF - A EN / LTF - A